Generalforsamling

Velkommen til generalforsamling 2023


Du inviteres hermed til at deltage i Generalforsamling for Cirkus Tværs.

Det sker d. 29. marts kl. 18.00 i salen på Cirkus Tværs


Dagsorden:

  1. Velkomst
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Valg af ordstyrer
  4. Valg af referent
  5. Valg af stemmetæller
  6. Formandens beretning
  7. Lederens beretning
  8. Årsregnskab 2022 fremlægges
  9. Valg til den nye bestyrelse
  10. Eventuelt

 

Har du lyst til at stille op til bestyrelsen eller har du punkter til evt. bedes du kontakte undertegnede.

Håber at se så mange som muligt

Venlig hilsen Søren Stockmar tlf. 3030 9919